Přeskočit na obsah

Vztahy – zmizení v Bermudském trojúhelníku

Nyní se nacházíme teď a tady v tomto životě, této reinkarnace, této realitě. Naše minulost nás nemusí zajímat ani budoucnost nás nemusí zajímat. Směřujeme lineárně do budoucnosti, ale ovlivníme  ji pouze teď a tady, proto na budoucnosti nelpěme, stejně ji změníme pouze v přítomném okamžiku .Přijměme současnost a poskytujme si navzájem to, k čemu jsme sem na tento svět byli posláni. Naše energie se mění a my potřebujeme podporu, lásku ať se už děje cokoliv.

Každý z nás má však svůj vlastní život, svoji vlastní cestu a svůj vlastní úděl. Naše duše se domluvily, že budou ve vztahu na tomto údělu spolupracovat a k tomu je zapotřebí  nekonečné, nekritické a všeobjímající lásky, takové lásky, která ne – rozlišuje, ne – hodnotí a  ne – posuzuje .Té co máme v srdci. Naše lidská láska se tomuto učí vyrovnávat a hledá balanc. Neboť lidská láska v mnoha případech je závislostní, podřízena jeden druhému a tak přináší mnohdy právě velké ne- pochopení. Pokud jsou žena a muž ve vztahu nespokojeni, tak  co mohou spolu tvořit? No, nic hezkého. Žena a Muž jsou dva rozdílné světy, přetahovat jeden druhého do toho svého světa se neosvědčilo. Není potřeba se porovnávat, ale učit se respektovat to jiné – nerozumím tomu, ale respektuji odlišnost a originalitu.  A následné potkání je někde uprostřed.

Prozkoumejme, jak to mám jako žena / muž uvnitř sebe. Přijímám se? Rozpoznávám své návyky a uvědomuji si, jestli jsou mé názory stále aktuální? Cesta poznání je jen jedna jediná: „ pro začátek pochopit a přijmout sebe, tak jak jsme s tím, že jsme připraveni na svou proměnu. Blízké vztahy nám ukazují různé aspekty, které je lépe opustit – naučené a převzaté návyky – zlozvyky. Ale pozor , neznamená to, že se přizpůsobíme tomu druhému – jen vyměníme starý za nový, který je s námi více v souladu a takto čistíme a pročišťujeme. Vnímejme co společně vytváříme, jakou to má kvalitu a z jakého místa tvoříme. Cítíte to v srdci? Pokud se nám toto povede a my tuto lásku spojíme a přestaneme na čemkoliv lpět a prostě budeme žít a necháme svoji energii mezi námi volně plynout. Jakmile tento pocit pustíme do svého srdce, bude to jako návrat domů. Tam odkud pocházíme. To jediné k tomu stačí, vzdát se všech očekávání, všech lpění a prostě být. Být a nechat i druhou energii ve vztahu být svým vlastním bytím.

Zmizení v bermudském vztahovém trojúhelníku, nikdo nic neví, nechápe proč a co se děje. Nechápe, kdy došlo k té změně, proměně, kdy najednou přestává fungovat vše, co bylo na začátku tak jasné a hezké. Už nestačí to, co fungovalo a stačilo, přichází rozčarování nad všední realitou a obrazem skutečnosti. Najednou přichází větší všímavost svých pocitů, emocí, rozdílnosti prožívání, pohledů na sebe a druhého. Uvědomujeme si více své potřeby, své hodnoty, své stálosti a pevnosti ve svém středu. Změna začíná u nás ve svém nitru. Vše se prolíná až do hloubky rodinného zatížení v celých rodinných liniích, kde jsme zaháčkování a nevíme, odkud se vzorce berou a proč se neustále opakují a vracejí.

Z autorské tvorby „loď merkaba.cz“
Pokud Vás článek oslovil a vyvstávají Vám otázky a dotazy a máte pocit, že potřebujete získat podrobnější informace a nadhled jak to máte vy ve svém životě, tak máte možnost vše prozkoumat na prožitkovém semináři: Vztahový Bermudský Trojúhelník ,,Jak odhalit vztahová zatížení,, 6. 6. 2020 /10 – 18 hod/ na který Vás srdečně s láskou zveme.

Autorka článku a spoluautorka semináře: Olga Plchová
Zabývá se celostním pojetím člověka samého, jeho putováním po světě, jeho pohyby duše, jeho rodinného zázemí a možnými traumaty, které ho potkaly v životě.

Pozoruji vlivy psychosomatiky na prožívání svého života a s tím propojení souvislostí, které nás učí vědomě růst. Vše je nádherný proces, i když to někdy tak nevidíme a ani necítíme. Prozření přichází vždy. Vidím je na individuálních terapiích, které mi přinášejí radost, naplnění a pocity štěstí.

Věnuje se rodinným konstelacím, které jí učarovaly svoji originalitou, autentičností, ale především možností vše vidět, prožít a zanechat to těm, kterým to náleží, aby se mohli zase posunout dál.

reklama

reklama

reklama

reklama