Přeskočit na obsah

Infuzní terapie na míru vám i vašim problémům

Chcete se vyhnout nepříjemným infekcím, udělat maximum proto, abyste předešli infarktu, který muže ve vaší rodině trápí už po generace či účinně zabojovat proti stresu a neustále únavě? Pomoci vám může cílená infuzní terapie, která zvládne vyřešit opravdu širokou škálu nejrůznějších potíží.

Pro správné fungování vašeho těla je zásadní zajistit stabilitu jeho vnitřního prostředí, neboť právě ta je jedním ze základních atributů života. Jedině tak budete odolnější vůči negativnímu vlivu moderní doby, jako je stres, fyzická i psychická zátěž, nejrůznější infekce, civilizační choroby, ale i předčasné stárnutí.
Na udržení stability vnitřního prostředí vynakládá vaše tělo 40-50% energie, získané řízenou oxidací živin. Ovšem s postupujícím věkem i vlivem vnějších faktorů klesá jeho přirozená schopnost udržet vnitřní prostředí v optimálním stavu.

Pomoci tělu lze jen cílenou a efektivní pomocí z venku – infuzemi. Infuzní terapie umožňuje aplikovat farmakologicky účinné látky, jako například vitamíny, antioxidanty, kognitiva, minerály, včetně aplikace hormonálních prekursorů a další, přímo do cévního řečiště. Tímto postupem odpadají omezení dané zažívacím traktem, tj. účinná látka je přítomna v oběhu pro tělo v dostatečné koncentraci a několikanásobně účinnější. Infuzní terapii pro vás na Klinice YES VISAGE sestaví individuálně na míru internista-odborník na preventivní medicínu a zdraví docent Lubomír Novák, který se léta věnoval vědeckovýzkumné činnost v oblasti lékařské biochemie.

Na Klinice YES VISAGEvám pomůžeme touto cestou vyřešit ty nejčastěji se objevující obtíže:

Celkové povzbuzení a omlazení organismu

Revitalizační infuze snižuje oxidační stres zvýšením antioxidantů a představuje tak přirozenou prevenci degenerativních a civilizačních onemocnění i předčasnému stárnutí organizmu.
Obsahují celou řadu blahodárných a zdraví prospěšných látek – vitamíny, antixodanty, stopové prvky, minerály a třeba kyselinu panthotenovou i listovou aj.
Z vitamínů se jedná především o vitamín C, silný antioxidant, který je velmi důležitý. Lidský organismus si jej však nedokáže vytvořit a jeho příjem v potravinách je v období vyšší zátěže nedostačující. Proto se s ostatními účinnými látkami ve správném poměru podává ve formě infuze. Individuálně podáváme i malé dávky některých hormonů (nadledvinek) včetně látek stimulujících nervové buňky k lepší kooperaci. Infuzní podání antioxidantů má bezprostřední efekt na únavu, psychické a somatické funkce.

Posílení imunity

Silná imunita je v obraně nejen před nejrůznějšími infekcemi podstatná. Infuzní léčbou jsme schopni posílit nespecifickou část imunity – tj. jsme schopni v dostatečném množství a v reálném čase do oběhu dostat látky, které imunita a tvorba protilátek vyžaduje. Jestliže budete mít v pořádku imunitu, zvládnete snáz infekční onemocnění, zvládnete detoxikaci organizmu a uděláte maximum pro prevenci vzniku onkologických čí cévních onemocnění.

Posilující infuzní léčba zahrnuje vitamíny, antioxidanty, kognitiva, minerály, včetně aplikace hormonálních prekursorů.

Únavový syndrom až vyhoření

Únava v řádů dní je zpravidla běžnou reakcí na zvýšenou zátěž. Pokud však subjektivně vnímáme únavu déle než 6 měsíců, hovoříme o chronickém únavovém syndromu. Stav se projevuje zejména déletrvajícím snížením fyzické i psychické výkonnosti, poruchami spánku, zhoršením paměti a smyslových funkcí. Časté jsou též poruchy imunity a snížení syntézy určitých hormonů. Při chronické únavě klesá tvorba serotoninu (hormonu štěstí), což vede ke změně emočního ladění. Léčba vede nejen k léčbě únavy, ale i ke zlepšení spánku.

Infuzní léčba zahrnuje vitamíny, antioxidanty, kognitiva, minerály, včetně aplikace hormonálních prekursorů. Podmínkou je lékařská kontrola k vyloučení dalších příčin chronické únavy (infekční či onkologické příčiny).

Ztráta chuti na sex a zábavu

S dlouhodobějším stresem a přetížením, které vede k metabolickým změnám, jde ruku v ruce i nechuť k volnočasovým aktivitám a snížení chuti na sex. Léčba vede ke zlepšení spánku, chuti k volnočasovým aktivitám i sexu.

Infuzní léčba zahrnuje opět ideálně připravený koktejl vitamínů, antioxidantů, kognitiv, minerálů, včetně aplikace hormonálních prekursorů.

Dlouhodobé i nárazové bolesti

Sedavý způsob života a nízká pohybová aktivita vedou k oslabení svalového korzetu a ke špatnému držení těla. Nevhodná pozice při sezení i dynamika páteře s následným drážděním nervových kořenů jsou příčinou bolestí a zablokování páteře, které dnes lze označit za civilizační fenomén.
Forma první pomoci jsou analgetika pro odstranění bolesti a látky uvolňující svalové kontraktury. Analgetické a protiotokové infuze mají efekt u migrenozních záchvatů, po intoxikacích alkoholem, či u celé řady obtíží spojených se svalovými či kloubními bolestmi např. u sportovců po velké zátěži.

Podpora paměti

Zhoršení vštípivosti, špatná paměť, včetně asociačních funkcí mozku – kognice, kdy si člověk uvědomuje a poznává svět kolem sebe i sebe samého, jsou úzce spjaty se stoupajícím biologickým věkem. Může za to pokles počtu nervových buněk v mozku.
Neuroprotektiva či neurodynamika zvyšují plasticitu nervových buněk, a ty pak spolu lépe komunikují. Neuroprotektivní infuze zahrnují dále látky pro zlepšení cévního zásobení mozku a pro zlepšení viskozity krve. V kombinaci s revitalizační infuzní sestavou a cílenou medikací lze dosáhnout skutečného anti-aging efektu. Dlouhodobé podávání neuroprotektivních látek je považováno za prevenci cévní i Alzheimerovy demence.

Detoxikace organismu

Mimo volných kyslíkových radikálů může být organismus poškozován i hromaděním dalších metabolických produktů, zejména při poškození správné funkce jater.
Detoxikační infuzní léčba zahrnuje cílené antioxidanty spolu s vitamíny a alkaloidy pro podporu jaterních funkcí a neutralizaci toxických dusíkatých molekul (amoniak). Infuzní léčba je pro detoxikační procesy zpravidla jedinou možností, látky pro detoxikaci jsou ve většině případů jinak obtížně vstřebatelné.

Vitamínové infuze

Vitamín C je molekula s protektivním působením zejména na vazivovou tkáň a imunitu. Obvyklé dávky kolem 500–1000 mg denně jsou pro metabolické děje dostačující pouze za běžných podmínek. Za zátěžových situací (stres, infekce) je potřeba vitamínu C několikanásobně větší. Vysoké dávky vitamínu C však nelze přijímat formou tablet pro relativní toxicitu a omezené vstřebávání zažívacího traktu. Dávky řádově jednotek gramů lze podat pouze infuzní formou, kdy se vitamíny dostanou v požadovaném množství přímo do krevního řečiště. Vysoké dávky vitamínu C mají stěžejní význam pro aktivaci imunity. Při jejich opakovaném podávání se zmiňuje i protinádorové působení. Infuze s vysokým obsahem vitamínu C lze doplnit i o další vitamíny, stopové prvky a revitalizační složky, které vám lékař na základě vyšetření doporučí. Může vám tak sestavit infuzi přesně na míru.

www.yesvisage.cz

reklama

reklama

reklama

reklama