Přeskočit na obsah

Až 25 tisíc dětí nakrmil projekt Obědy pro děti za 6 let

Každé desáté dítě v České republice neobědvá se svými spolužáky. Rodiče totiž nemají finanční prostředky na zaplacení školního oběda, který stojí v průměru 25 Kč na den. Projekt Obědy pro děti obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN se už šestým rokem stará o to, aby děti mohly obědvat a nehladověly. Za letošní školní rok 2018/2019 obědvalo díky projektu oproti loňskému roku o 1185 dětí víc, celkem tedy 8097 dětí v 935 základních školách po celé České republice!

Když projekt Obědy pro děti začal vznikat, nedokázala jsem uvěřit tomu, že ještě dnes ve 21. století mohou děti u nás hladovět. Přitom každý rok počet dětí, kterým pomáháme roste,“ sděluje Ivana Tykač, ředitelka a spoluzakladatelka obecně prospěšné společnosti Women for Women, která už 6. rokem realizuje projekt Obědy pro děti. V letošním školním roce 2018/2019, díky projektu obědvalo takřka 8100 dětí z 935 základních škol 14 krajů. Přičemž obědy pro tyto děti stály skoro 34 mil. Kč. Nejvíce dětí, kterým jsou v tomto školním roce obědy hrazeny, pochází z Moravskoslezského kraje.

Ve školním roce 2013/2014, kdy projekt postupně začal vznikat spadalo do programu 340 dětí z 93 škol. Dnes je to téměř 24 krát více dětí a 10 krát více škol,“ komentuje aktuální stav projektu Jana Skopová, manažerka charitativních projektů manželů Tykačových. Tato neuvěřitelná čísla stále nejsou konečná. „Rodiče se mnohdy za svoji nepříznivou životní situací stydí. Naštěstí ve spolupráci s pedagogy a dalšími pracovníky školy se daří, obědy pro dítě zařídit tak, aby rodiče i děti zůstali v anonymitě, to je nesmírně důležité“ doplňuje Skopová. Cílem projektu je pomáhat dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit obědy ve školních jídelnách, ač by jinak rádi.

Může mít nucená absence oběda u dětí až fatální následky?
„Pokud tyto děti neobědvají, jsou mnohdy vyčleněny z kolektivu, nemají pravidelnou školní docházku, znatelný je u nich i horší prospěch a mnohdy doopravdy hladovějí,“ sděluje dále Ivana Tykač. Dopady poskytnuté pomoci jsou velmi zřetelné. Obědy pro děti jsou velice důležité. Děti se díky nim lépe začleňují do kolektivu, zlepšuje se jim chování i nálada, jsou aktivnější i iniciativnější a také se zlepšuje jejich docházka a v mnoha případech i školní prospěch. Kromě toho si váží pomoci cizích lidí a mnohdy ji chtějí oplatit svému okolí. „Tato zpětná vazba ukazuje, že nucená absence školního oběda může mít až fatální následky na osobnost a život dítěte,“ komentuje absenci oběda u dětí Ivana Tykač.

Kdo projekt podporuje?
Projekt od svého vzniku nejen pomáhá potřebným dětem, ale také přiměl k aktivitě i dvě ministerstva. V roce 2014 získal záštitu Ministerstva práce a sociálních věcí, které díky němu v roce 2016 spustilo první výzvu Operačního programu potravinové a materiální pomoci, resp. projektu Obědy do škol, který pomáhá lidem, kteří pobírají dávky hmotné nouze a pomáhá i dětem z mateřských škol. V březnu 2017 bylo mezi WOMEN FOR WOMEN o.p.s a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podepsáno Memorandum o spolupráci. Dále získal projekt v roce 2015 záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a následně v letech 2016-2019 jeho významnou finanční podporu skrze dotační program pro nestátní neziskové organizace, kde je celková výše dotace směřována ve 100% pouze na úhradu školních obědů pro potřebné děti . „Iniciativu ministerstva ve spojení s projektem Obědy pro děti vnímáme jako dobrý příklad spojení se státu a privátních zdrojů ve prospěch dobré věci, společenské odpovědnosti a solidarity, neboť tato na první pohled banální věc, jako je školní oběd, má na děti velmi významný vliv. A to nejen v tomto aktuálním čase, ale tak pro jejich budoucnost. Vážíme si každé podpory a důvěry, která je nám věnována. Určitě to nepovažujeme za samozřejmost,“ komentuje podporu projektu Ivana Tykač.

O projektu Obědy pro děti
Projekt vznikl po odvysílání reportáže pořadu 168 hodin o hladovějících dětech. Následoval průzkum situace v České republice a konzultace s odborníky za účelem nastavení jednoduchého, funkčního a efektivního systému. Od 1. října 2013 obědvaly díky projektu první děti. Dětí, které každý rok mohou obědvat díky projektu je rok od roku víc. V letošním školním roce 2018/2019 obědvalo až 8097 dětí.

O Women for Women, o. p. s.
Obecně prospěšná společnost Women for Women byla založena v roce 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými. Pomáhá především samoživitelům, kteří jsou ohrožení zejména psychicky, ekonomicky a sociálně. Společnost vydala knihu Jak přežít první (k)rok, Praktický průvodce nejrizikovějším obdobím samoživitelství, každoročně pořádá Den rodiny v Grébovce a je známá především díky úspěšnému celorepublikovému projektu Obědy pro děti a také Adoptuj Marii.

reklama

reklama

reklama

reklama